top of page

Till arbetsgemenskaper & professionella

Till arbetsgemenskaper & professionella

Till arbetsgemenskaper och professionella. Tjänsterna planeras tillsammans och skärddarsys så det passar den enskilda klienten eller arbetsgemenskapen. Ta kontakt så talar och funderar vidare tillsammans.  Tjänsterna är: 

Arbetshandledning är utforskandet och utvecklandet av det egna arbetet. Man kan använda arbetshandledning t.ex. för att utveckla arbetet, stöda arbetsvälmående och behandling av case. Arbetshandledning kan vara till nytta i olika utmanande situationer, kan stöda samarbete och förbättra interaktionen- Min referensram är dialogisk, narrativ samt resurs- och resultatinriktad. 

ARBETSHAND-LEDNING

Workshops och konsultationer för att utveckla arbetsgemenskapen, utarbeta ett nytt projekt eller till stöd för projektarbete. Konsultering kan vara en gång eller en längre process. I workshops kan man utnyttja olika metoder, så som kompetensevaluering, BIKVA, olika nätverks- och dialogiska metoder, Open Space. Vi kan tillsammans fundera på vad som tjänar er bäst.

UTVECKLING 

UTBILDNING

& FÖRELÄSNING

kring teman som handlar om utvecklingsarbete, utvärdering, välmående och föräldraskap.

SKRIFTLIGA UPPDRAG

Utredningar och andra skriftliga uppdrag

referenssit
 • Kamalta äidit - NNKY
 • Lovisa stad - skolkuratorerna
 • Suomi-Somalia Seura
 • Vanhempi vankilan portilla - hanke
  Ensi- ja turvakotien liiton hanke. Hanke osti minulta konsultointia viimeisenä vuonna
 • Perhehaavi - hanke
  MLL:n Uudenmaan piirin hanke. Käynnistyi vuonna 2019
 • Ystäväksi maahanmuuttajaisälle - hanke
  MLL:n Uudenmaan piirin hanke, käynnistyi vuonna 2017
 • Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE 2017-2018
  Osallistuin hankesuunittelun ja Uudenmaan alueen hankkeiden totuetukseen
 • Delaktig i samhället -DelSam I-IV
  Finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet, för att främja ungas delaktighet. https://www.fskompetenscentret.fi/projekt/avslutade_projekt/projektet_delsam_4/
 • Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen -HANKO
  Hangon lasten ja perheidenpalveluja kehitettiin vuosina 2014-2016. Vuodet 2015-2016 osana STM:n rahoittamaa Iloa Vanhemmuuteen KASTE-hanketta
 • Systemiskt arbete med barn i riskzon - SABIR
  Delprojekt i Barnets röst 2009-2011, 2011-2012 https://fskc.fi/projekt/avslutade_projekt/sabir/
 • Projekt Pappa
  Föreningen Familjeparasollets projekt 2009-2012, finansierat av RAY. Projektrapporten
 • Tidiga instaser för sårbara familjer
  Ett nordiskt projekt verkställt av Nordens välfärdscenter 2011-2012
 • Tarinoita perheen ja työn yhteensovittamisesta - löydä omasi
  Maria Akatemia Työnjanoon! hanke, webinaari 5.5.21
 • Tid, respekt och värme - för bättre relationer"
  Jag fungerar som Hem och Skolas föreläsare och föreläser med denna rubrik
 • Kaikille kaikkea vai jollekin jotain tiettyä - työnohjauspalvelun tuotteistaminen
  Webinaari Suomen työnohjaajat 29.10.2020
 • Hyvän henkilöstöhallinon perusteet ja dialoginen johtaminen
  Tilauskoulutus Suomi-Somalia seuralta
 • Vanhempien ABC - ryhmänohjaaja koulutus
  Vuonna 2019 kaksi koulutusryhmää
 • Utvärdering för kunskapsbaserad praktik
  5 sp kurs på Arcada för högre yh studerande, åren 2013, 2015, 2016
 • Välmående i arbete - meningsfullhet, kommunikation och yoga"
  Föreläsning 11.3.2016
 • Utvärdering inom det sociala området
  Föreläsning, Svenska social och kommunal högskolan 5.10.2016 och 31.3.2015
 • Horisontal och vertikal integration - vad betyder det?
  Föreläsning 19.5.2017
 • Verkostotyön ihanuus ja vaikeus
  Artikkeli julkaisussa Imetys ilman stressiä loppuraportti 2017
 • Projektrapporter från DelSam I-IV
  Rapport från DelSam II 2014 Rapport från DelSam III 2015
 • Möten på vägen – orientering i sociala landskap (red.)
  En bok åt Eini Pihlajamäki 2013
 • Utredning om invandrares möjligheter att arbeta på svenska
  Utredning över invandrares möjligheter att arbeta på svenska inom dagvård och äldre omsorg i huvudstadsregionen För projektet Delaktig i FInland 2013
 • Familjecenter i Norden (red.)
  - en resurs för barn och familjer (2011) Redaktör tillsammans med Marjatta Kekkonen och Riitta Viitala
 • Utvärdering av SABIR
  Länk till utvärderingarna 2011
 • God Praxis inom Social- och Häslovården
  Utvärdering av projektet God Praxis inom Social- och Hälsovården i Jakobstad (2011)
bottom of page