top of page

Till arbetsgemenskaper & professionella

Till arbetsgemenskaper & professionella

Till arbetsgemenskaper och professionella. Tjänsterna planeras tillsammans och skärddarsys så det passar den enskilda klienten eller arbetsgemenskapen. Ta kontakt så talar och funderar vidare tillsammans.  Tjänsterna är: 

Arbetshandledning är utforskandet och utvecklandet av det egna arbetet. Man kan använda arbetshandledning t.ex. för att utveckla arbetet, stöda arbetsvälmående och behandling av case. Arbetshandledning kan vara till nytta i olika utmanande situationer, kan stöda samarbete och förbättra interaktionen- Min referensram är dialogisk, narrativ samt resurs- och resultatinriktad. 

ARBETSHAND-LEDNING

Workshops och konsultationer för att utveckla arbetsgemenskapen, utarbeta ett nytt projekt eller till stöd för projektarbete. Konsultering kan vara en gång eller en längre process. I workshops kan man utnyttja olika metoder, så som kompetensevaluering, BIKVA, olika nätverks- och dialogiska metoder, Open Space. Vi kan tillsammans fundera på vad som tjänar er bäst.

UTVECKLING 

UTBILDNING

& FÖRELÄSNING

kring teman som handlar om utvecklingsarbete, utvärdering, välmående och föräldraskap.

SKRIFTLIGA UPPDRAG

Utredningar och andra skriftliga uppdrag

referenssit
bottom of page