top of page

Till arbetsgemenskaper & professionella

Till arbetsgemenskaper & professionella

Till arbetsgemenskaper och professionella. Tjänsterna planeras tillsammans och skärddarsys så det passar den enskilda klienten eller arbetsgemenskapen. Ta kontakt så talar och funderar vidare tillsammans.  Tjänsterna är: 

Arbetshandledning är utforskandet och utvecklandet av det egna arbetet. Man kan använda arbetshandledning t.ex. för att utveckla arbetet, stöda arbetsvälmående och behandling av case. Arbetshandledning kan vara till nytta i olika utmanande situationer, kan stöda samarbete och förbättra interaktionen- Min referensram är dialogisk, narrativ samt resurs- och resultatinriktad. 

ARBETSHAND-LEDNING

Workshops och konsultationer för att utveckla arbetsgemenskapen, utarbeta ett nytt projekt eller till stöd för projektarbete. Konsultering kan vara en gång eller en längre process. I workshops kan man utnyttja olika metoder, så som kompetensevaluering, BIKVA, olika nätverks- och dialogiska metoder, Open Space. Vi kan tillsammans fundera på vad som tjänar er bäst.

UTVECKLING 

UTBILDNING

& FÖRELÄSNING

kring teman som handlar om utvecklingsarbete, utvärdering, välmående och föräldraskap.

SKRIFTLIGA UPPDRAG

Utredningar och andra skriftliga uppdrag

referenssit
 • Terrible mothers - NNKY
 • Lovisa stad - skolkuratorerna
 • Finland-Somalia Society
 • Parent at the prison gate - project
  A project of the Association of First and Shelter Homes. The project bought consulting from me in the last year
 • Perhehaavi - project
  MLL's Uusimaa district project. Started in 2019
 • Be a friend to an immigrant father - project
  MLL's Uusimaa district project, started in 2017
 • Child and family services change program LAPE 2017-2018
  I participated in project planning and implementation of projects in the Uusimaa area
 • Delaktig i sämmätt -DelSam I-IV
  Finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet, för att prässä ungas delakticht. /p>
 • Development of preventive work - HANKO
  Hango's children and family services were developed in 2014-2016. The years 2015-2016 as part of the STM-funded Iloa Vanhemmuuuten KASTE project
 • Systemiskt arbete med barn i riskzon - SABIR
  Delprojekt i Barnets röst 2009-2011, 2011-2012 https://fskc.fi/projekt/avslutade_projekt/sabir/
 • Project Pappa
  Föreningen Familjeparasollets project 2009-2012, financed by RAY. Projektrapporten
 • Tidiga instaser för vulnerable familier
  Ett nordiskt projekt verkställt av Nordens välfärdscenter 2011-2012
 • Stories about balancing family and work - find yours
  Maria Academy Thirst for work! project, webinar 5.5.21
 • Time, respect and warmth - for better relationships"
  Jag fungerar som Hem och Skolas föreläser och föreläser med denna rubrik
 • Everything for everyone or something specific for someone - productizing the job guidance service
  Webinar Finnish work supervisors 29 October 2020
 • Basics of good personnel management and dialogical management
  Custom training from the Finland-Somalia club
 • Parents' ABC - group instructor training
  In 2019, two training groups
 • Utvärding för kunskapsbasard Praktik
  5 ECTS course at Arcada for higher education students, years 2013, 2015, 2016
 • Välmående i arbete - mennsfullhet, kommunikation och yoga"
  Föreläsning 11.3.2016
 • Evaluation inom det social area
  Föreläsning, Svenska social och Kommunal högskolan 5.10.2016 och 31.3.2015
 • Horizontal and vertical integration - what does it mean?
  Föreläsning 19.5.2017
 • The beauty and difficulty of networking
  Article in the publication Breastfeeding without stress final report 2017
 • Projektrapporter från DelSam I-IV
  Rapport från DelSam II 2014 Rapport från DelSam III 2015
 • Möten på vägen – orientation and social landscape (ed.)
  I didn't book Eini Pihlajamäki 2013
 • Utredning om imvandrares på på svenska att arbetra på svenska
  Utredning över imvandrares möglichkeiten att oberba på svenska inom dagvård och ældre sörg i huvudstadsregionen För projekt Delaktig i FInland 2013
 • Familjecenter i Norden (ed.)
  - en resurs för barn och familjer (2011) Editor together with Marjatta Kekkonen and Riitta Viitala
 • Evaluation of SABIR
 • God Praxis inom Social- och Häslovården
  Utvärding av projekt God Praxis inom Social- och Hälsovården i Jakobstad (2011)
bottom of page