Till arbetsgemenskaper & professionella

Till arbetsgemenskaper & professionella

Till arbetsgemenskaper och professionella. Tjänsterna planeras tillsammans och skärddarsys så det passar den enskilda klienten eller arbetsgemenskapen. Ta kontakt så talar och funderar vidare tillsammans.  Tjänsterna är: 

Arbetshandledning är utforskandet och utvecklandet av det egna arbetet. Man kan använda arbetshandledning t.ex. för att utveckla arbetet, stöda arbetsvälmående och behandling av case. Arbetshandledning kan vara till nytta i olika utmanande situationer, kan stöda samarbete och förbättra interaktionen- Min referensram är dialogisk, narrativ samt resurs- och resultatinriktad. 

ARBETSHAND-LEDNING

Workshops och konsultationer för att utveckla arbetsgemenskapen, utarbeta ett nytt projekt eller till stöd för projektarbete. Konsultering kan vara en gång eller en längre process. I workshops kan man utnyttja olika metoder, så som kompetensevaluering, BIKVA, olika nätverks- och dialogiska metoder, Open Space. Vi kan tillsammans fundera på vad som tjänar er bäst.

UTVECKLING 

UTBILDNING

& FÖRELÄSNING

kring teman som handlar om utvecklingsarbete, utvärdering, välmående och föräldraskap.

SKRIFTLIGA UPPDRAG

Utredningar och andra skriftliga uppdrag

 

REFERENSSIT -ER

KUMPPANIT/KUMPANER

Kamalta äidit - NNKY

Ystäväksi maahanmuuttajaisälle - hanke


MLL:n Uudenmaan piirin hanke, käynnistyi vuonna 2017
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE 2017-2018


Osallistuin hankesuunittelun ja Uudenmaan alueen hankkeiden totuetukseen
Delaktig i samhället -DelSam I-IV


Finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet, för att främja ungas delaktighet. https://www.fskompetenscentret.fi/projekt/avslutade_projekt/projektet_delsam_4/
Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen -HANKO


Hangon lasten ja perheidenpalveluja kehitettiin vuosina 2014-2016. Vuodet 2015-2016 osana STM:n rahoittamaa Iloa Vanhemmuuteen KASTE-hanketta
Projekt Pappa


Föreningen Familjeparasollets projekt 2009-2012, finansierat av RAY. Projektrapporten
Tidiga instaser för sårbara familjer


Ett nordiskt projekt verkställt av Nordens välfärdscenter 2011-2012
Systemiskt arbete med barn i riskzon - SABIR


Delprojekt i Barnets röst 2009-2011, 2011-2012 https://fskc.fi/projekt/avslutade_projekt/sabir/
Perhehaavi - hanke


MLL:n Uudenmaan piirin hanke. Käynnistyi vuonna 2019
Vanhempi vankilan portilla - hanke


Ensi- ja turvakotien liiton hanke. Hanke osti minulta konsultointia viimeisenä vuonna
Suomi-Somalia Seura

Lovisa stad - skolkuratorerna


LUENNOT/FÖRELÄSNING

Tarinoita perheen ja työn yhteensovittamisesta - löydä omasi


Maria Akatemia Työnjanoon! hanke, webinaari 5.5.21
Utvärdering för kunskapsbaserad praktik


5 sp kurs på Arcada för högre yh studerande, åren 2013, 2015, 2016
Horisontal och vertikal integration - vad betyder det?


Föreläsning 19.5.2017
Utvärdering inom det sociala området


Föreläsning, Svenska social och kommunal högskolan 5.10.2016 och 31.3.2015
Välmående i arbete - meningsfullhet, kommunikation och yoga


Föreläsning 11.3.2016
Vanhempien ABC - ryhmänohjaaja koulutus


Vuonna 2019 kaksi koulutusryhmää
Tid, respekt och värme - för bättre relationer


Jag fungerar som Hem och Skolas föreläsare och föreläser med denna rubrik
Hyvän henkilöstöhallinon perusteet ja dialoginen johtaminen


Tilauskoulutus Suomi-Somalia seuralta
Kaikille kaikkea vai jollekin jotain tiettyä - työnohjauspalvelun tuotteistaminen


Webinaari Suomen työnohjaajat 29.10.2020

JULKAISUT/PUBLIKATIONER

Verkostotyön ihanuus ja vaikeus


Artikkeli julkaisussa Imetys ilman stressiä loppuraportti 2017
Möten på vägen – orientering i sociala landskap (red.)


En bok åt Eini Pihlajamäki 2013
Utredning om invandrares möjligheter att arbeta på svenska


Utredning över invandrares möjligheter att arbeta på svenska inom dagvård och äldre omsorg i huvudstadsregionen För projektet Delaktig i FInland 2013
Familjecenter i Norden (red.)


- en resurs för barn och familjer (2011) Redaktör tillsammans med Marjatta Kekkonen och Riitta Viitala
Utvärdering av SABIR


Länk till utvärderingarna 2011
God Praxis inom Social- och Häslovården


Utvärdering av projektet God Praxis inom Social- och Hälsovården i Jakobstad (2011)
Projektrapporter från DelSam I-IV


Rapport från DelSam II 2014 Rapport från DelSam III 2015