top of page

Psykoterapi samt tjänster till familjer
& par

Psykoterapi och stöd till familjer och för parrelationen

Jag erbjuder stöd till par och familjer i olika livssituationer.  Jag blev färdig par- och familjepsykoterapeut i december 2022. Min mottagning är för tillfället på i Kampen i Helsingfors. Mottagning på distans och hembesök (beroende på adress) lyckas också.  Ta kontakt så diskuterar vi vidare.  Du hittar mera information om mig som psykoterapeut (på finska) bakom denna länk. 

PARPSYKOTERAPI

Alla par stöter i något skede på utmaningar i sitt förhållande. Speciellt när situationen i familjen ändrar kan parrelationen hamna i kris. Även utmaningar i vardagen, som barnens sömnproblem eller stress på arbetet kan belasta parrelationen.

Till parpsykoterapi kommer man oftast tillsamman med sin partner. Under processen kan man också ha enskilda individuella träffar. Det lönar sig att söka hjälp när utmaningarna är små, t.ex. när man upplever att kontakten till partnern håller på att försvagas. Om utmaninggarna är små kan det hjälpa redan med några träffar.
Ofta söker sig paren till parpsykoterapi när deras relation är i kris. Det kan handla om t.ex. otrohet, svåra kommunikationsproblem, problem med sexlivet, den ena parten allvarliga sjukdom. Då behövs ofta flera träffar.

 Parpsykoterapi kan också vara rehabiliterande psykoterapi som stöds av FPA. 

INDIVIDUELL PSYKOTERAPI

Jag erbjuder individuell psykoterapi till självbetalande kunder. 

FAMILJEPSYKOTERAPI

Till familjepsykoterapi kan man söka sig av olika orsaker. Orsaken kan vara t.ex. utmanade relationer och stora konflikter eller en familjemedlems allvarliga sjukdom. Man dra nytta av familjepsykoterapi i olika livs- eller utvecklingskriser, så som tonåren, skilsmässa, nyfamilj, eller en närståendes död. 
Med familjepsykoterapi kan man stärka och nyskapa familjerelationerna, man kan stöda familjens kommunikation och interaktion, den gemensamma förståelsen och en gemensam problemlösning. 
Ibland löser sig sakerna snabbt, ibland behövs det mera tid. 
I familjepsykoterapiprocessen kan man träffa familjemedlemmarna i olika konstellationer. Syftet är att alla blir hörda. 
Familjepsykoterapi kan också vara rehabiliterande psykoterapi som stöds av FPA. 

 


 

.

STÖD I FÖRÄLDRASKAPET

Graviditet, ett nyfött eller ett äldre barn kan väcka olika tankar, känslor och funderingar hos föräldern. Det är naturligt att föräldern stundvis känner osäkerhet och upplever utmaningar. Om situationen blir långvarig kan den leda till större problem. På mottagningen får man reflektera och diskutera också svåra känslor som föräldraskapet väcker. Man komma till mottagningen ensam eller tillsammans med partnern och/eller barnen. 
Ibland räcker det med en gång, ibland kanske man behöver träffas några gånger.

.

I samarbete med: 

Mamabreikki

Lakitoimisto Kunnes 

bottom of page