top of page

Tjänster till familjer

& par

Stöd till familjer och för parrelationen

Jag erbjuder stöd till par och familjer i olika livssituationer.  Jag studerar för att bli en par- och familjepsykoterapeut och erbjuder terapitjänster till ett studerandepris. Min mottagning är för tillfället på Tavastvägen i helsingfors, mitt emellan Sörnäs och Hagnäs.  Mottagning på distans och hembesök lyckas också.  Ta kontakt så diskuterar vi vidare.

STÖD I PARRELATIONEN

Alla par stöter i något skede på utmaningar i sitt förhållande. Speciellt när situationen i familjen ändrar kan parrelationen hamna i kris. Även utmaningar i vardagen, som barnens sömnproblem eller stress på arbetet kan belasta parrelationen. Till mottagningen kan man komma ensam eller med sin kumpan, när man upplever att man vill diskutera sin relation med en utomstående. 

Det kan bli fråga om några träffar eller en längre process.

PAR- OCH FAMILJETERAPI

I par- och familjeterapin kan familjemedlemmarna jobba med sin interaktion, relationer och strukturera upp och diskutera kring familjens situation. Genom terapin får familjemedlemmarna en ökad förståelse för hur de andra tänker i situationen. 

I parterapi har paret en möjlighet att hämta fram sina tankar, önskemål och känslor gällande förhållandet. Till parterapi kan man komma när man har utamingar t.ex. med interaktionen och tilliten. 
I par- eller familjeterapi deltar alltid minst två familjemedlemmar, någon gång hela familjen och även andra nära. Terapin kan bestå av några träffar eller bli en längre process.

Här hittar du mera info.

STÖD I FÖRÄLDRASKAPET

Graviditet, ett nyfött eller ett äldre barn kan väcka olika tankar, känslor och funderingar hos föräldern. Det är naturligt att föräldern stundvis känner osäkerhet och upplever utmaningar. Om situationen blir långvarig kan den leda till större problem. På mottagningen får man reflektera och diskutera också svåra känslor som föräldraskapet väcker. Man komma till mottagningen ensam eller tillsammans med partnern och/eller barnen. 
Ibland räcker det med en gång, ibland kanske man behöver träffas några gånger.

.

GRUPPVERKSAMHET FÖR FÖRÄLDRAR

Endast på beställning. Ifall ni är en grupp som önskar stöd i föräldraskapet, ta kontakt så skräddarsyr vi en grupp åt er.  

bottom of page