top of page
Palvelut

Verktyg till vardag & arbete 

BOKA TID

eller fråga mera.

Esittely

Mia Montonen

Jag är en mångsysslare inom social- och hälsovård. Till min utbildning är jag sjukskötare, politcies magister och arbetshandledare (STOry) och familje- och parpsykoterapeut. I början på min karriär arbetade jag som sjukskötare. Därefter arbetade jag med olika slags sakkunnig och utvecklingsuppgifter. Jag har nästan hela mitt yrkesverksamma liva arbetet på sätt eller annat med barn, föräldrar och familjer.  Vid sidan om mitt arbete har jag fungerat som arbetshandledare sedan 2011. Med tarepiarbete har jag arbetat sen 2020 och som psykoterapeut fårn början av år 2023. 

Palaute

Klienterna berättar

Vi har diskuterat om viktiga saker, jag förstår bättre mina kolleger.  Vi har lärt oss varandras styrkor samt att be om hjälp. Det är på väg mot det bättre och vi har nått våra målsättningar. 

Deltagare i grupphandledning

Du var till stor hjälp. Jag har delat mina aha-upplevelser med min kollega, så du var till hjälp även för henne. 

En som varit på individuell handledning

Mia har ett mildt, stadigt,  korrekt och klart sätt att leda workshops utgående från personalens synvinkel. Stämmningen i workshopen var äkta, trygg och trevlig. Workshopen var det bästa som jag varit med om i denna arbetsgemenskap hittills, så jag önskar mig mera av detta! 

Deltagare på workshop

Mia har ett mildt, stadigt,  korrekt och klart sätt att leda workshops utgående från personalens synvinkel. Stämmningen i workshopen var äkta, trygg och trevlig. Workshopen var det bästa som jag varit med om i denna arbetsgemenskap hittills, så jag önskar mig mera av detta! 

Deltagare på workshop

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Tfn: 040 5443692

E-post: mia.montonen@gmail.com

FO-nummer: 2546523-4

Ta kontakt

Tack för ditt meddelande! Jag tar kontakt med dig!

bottom of page